O F E R T Ă

Societatea cu Răspundere Limitată "Weblex Service", oferă servicii de acces la cele mai performante şi veridice baze de date juridice ale Republicii Moldova. Oferim două modalităţi de acces la actele juridice şi practica judiciară.
1. "weblex.md" prin intermediul reţelei Internet, utilizînd orice unitate de calcul (calculator staţionar, notebook, tablet pc sau smartphone) cu orice sistem de operare.
2. "e-LEX" în reţea locală de calculatoare sau calculatoare separate (calculator staţionar, notebook sau tablet pc) cu sistem de operare Windows.
Aplicaţiile oferă o serie de facilităţi, menite să optimizeze şi să eficientizeze în mod esenţial lucrul utilizatorului cu actele juridice şi/sau practica judiciară, oferindui o gamă largă de funcţionalităţi şi motoare performante de căutare comodă şi rapidă a documentelor după diverse criterii.
În premieră pentru Republica Moldova, aplicaţiile oferă utilizatorilor posibilitatea de a consulta actul juridic sau articolele actului juridic, după (pînă la) fiecare modificare sau republicare, începînd cu forma originală - Istoria actului/articolului.
Aplicaţiile permit consultarea concomitentă a actelor juridice şi a practicii judiciare, cu posibilitatea afişării actelor juridice la care se face referinţă din practica judiciară. Orice document este afişat integral (text, tabele, desene, grafice) şi poate fi imprimat sau copiat (parţial sau integral) în orice redactor de documente, de exemplu MS Word.
Utilizatorul poate crea mape tematice cu acte favorite (acte utilizate mai frecvent în activitatea sa), repartizate pe compartimente.
Interfaţa aplicaţiilor este elaborată în limbile română/rusă şi permite consultarea concomitentă a mai multor documente în ambele limbi. La lansarea aplicaţiei, toate actele cu care utilizatorul a lucrat anterior, se restabilesc şi se actualizează.
Baza de date legislativă, include acte juridice emise de Parlamentul Republicii Moldova, Preşedinte, Guvern, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Banca Naţională, Ministere, Agenţii şi alte autorităţi administrative centrale, inclusiv actele internaţionale şi bilaterale la care Moldova este parte. Actualizarea bazei de date juridice se face în baza publicaţiei "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".
Actele juridice de bază sunt sistematizate conform "Clasificatorul general al legislaţiei" adoptat prin Legea nr.1325 din 25 septembrie 1997.
Modificările actelor sunt operate conform Legii nr.317 din 18 iulie 2003 la data intrării prevederilor actelor despre modificări în vigoare, cu păstrarea versiunilor actelor după fiecare modificare (istoria).
Baza de date a practicii judiciare, include Hotărîrile explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie, jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie, jurisprudenţa CEDO şi diverse materiale teoretice, divizate pe domeniile dreptului (drept civil, drept penal, dreptul contravenţional şi alte domenii). Actualizarea bazei de date se face în baza documentelor oferite de Curtea Supremă de Justiţie şi a publicaţiilor în revistele de specialitate.
Documentele practicii judiciare sunt sistematizate conform "Clasificatorului practicii judiciare", adoptat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.13"a" din 24.04.2001.
Accesul poate fi oferit la ambele baze de date sau numai la baza de date legislativă.
Versiunea demonstrativă a aplicaţiei web, este accesibilă la adresa - demo.weblex.md

Beneficiarii noştri sunt:
Parlamentul Republicii Moldova, Preşedinţia, Curtea Constituţională,
Curtea  Supremă  de  Justiţie,   Consiliul  Superior  al  Magistraturii,
Curţile de Apel, Judecătorii, Ministerul Finanţelor, Banca Naţională
a Moldovei, Centru Naţional Anticorupţie, Serviciul Fiscal
de Stat, Băncii comerciale, Curtea Europeană a
Drepturilor Omului, Avocaţi, Notari şi alţii.
Informaţii de contact: 079464050, 079580203, info@weblex.md
 
Acces  la bazele de date juridice ale Republicii  Moldova,
se oferă persoanelor juridice şi fizice în bază de contract.
1. Tarife pentru acces la site-ul weblex.md
(consultare prin Internet, utilizînd orice unitate de calcul)
Număr de utilizatori Consultarea actelor juridice.
Tarif lunar (euro) incl. TVA
1 24
2 34
Mai mulţi de doi utilizatori preţ negociabil
2. Tarife pentru acces la bazele de date "e-LEX", instalate în reţea locală sau pe calculatoare separate
(consultare locală, actualizare prin Internet, pentru calculatoare cu sistem de operare Windows)
Servicii de furnizare şi instalare (taxă unică)
Instalarea bazelor de date şi a programului pentru actualizarea lor 100 euro
Instalarea programului de consultare pe calculator 10 euro un calculator
Servicii de deservire şi actualizare (taxă lunară)
Număr de utilizatori Consultarea actelor juridice
Tarif lunar (euro) incl. TVA
1 24
2-5 34
6-10 50